EFEKTYWNY CONTROLLING

2017

STRATEGIE
I WYZWANIA
26.10.2017
KRAKÓW

kupon

Agenda

09:00 • 09:30

09:00 • 09:30

Rejestracja oraz powitalna kawa

09:30 • 10:10

09:30 • 10:10

Rola kontrolingu w oczach CFO/CEO jako wyznacznik struktury organizacyjnej

Wystąpienie prezentuje odpowiedzi na pytania:
- czy można jednoznacznie nakreślić rolę kontrolingu w organizacji i ją ustabilizować?
- czy można stworzyć efektywną strukturę bez analizy kompetencji zespołu?
- jakie są najczęstsze pułapki określonych struktur kontrolingowych?
- czy kontrolerzy tak naprawdę są kontrolerami?
- kto zarządza kierunkami rozwoju spółki - kontroling czy biznes?
- co oznacza "nowoczesny kontroling" i czy nie jest to przesada lub moda?
- czy potrzebny jest kontroling w dobie podejścia "beyond budgeting"?

Małgorzata Wesołowska

10:10 • 10:50

10:10 • 10:50

Jednostkowe a skonsolidowane sprawozdanie finansowe – problemy praktyczne

Podczas prezentacji przedstawione zostaną:
- problemy i praktyki w obrębie przygotowania sprawozdań finansowych;
- najczęstsze błędy w obszarze sprawozdań finansowych;
- moment rozpoznawania przychodu przez jednostki w sprawozdaniu finansowym, w tym rewolucje w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w świetle nowych uregulowań MSSF 15;
- rozwiązania IT wspomagające automatyzację sporządzania sprawozdań finansowych;
- mapping sprawozdania i jego kluczowa zawartość merytoryczna;
- problematyka związana z ustaleniem składu grupy kapitałowej i jej skutek w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- charakterystyka współpracy działu księgowego, finansowego, controllingu z audytorami zewnętrznymi w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Jacek Kołaczyński

10:50 • 11:30

10:50 • 11:30

Controlling produkcji - jak zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa

Podczas wystąpienia przedstawione zostaną kluczowe elementy dobrego budżetowania. Dowiesz się, jak wydzielić centra odpowiedzialności oraz jak sporządzić budżet produkcji. Przedstawiony zostanie system informacyjny i jego rola,
a także sterowanie nim poprzez dobór odpowiednich wskaźników (wskaźniki finansowe, zwrotu z inwestycji, produktywność).

Sandra Siwińska-Mucha

11:30 • 12:00

11:30 • 12:00

Przerwa kawowa

12:00 • 12:40

12:00 • 12:40

Dyrektor Finansowy we współczesnym przedsiębiorstwie

Podczas wystąpienia dokonana zostanie charakterystyka stanowiska dyrektora finansowego - jego rzeczywistej roli w przedsiębiorstwie. Do niedawna rola dyrektorów finansowych była ograniczona i sprowadzała się do zarządzania finansami, nadzoru nad księgowością i sprawami administracyjnymi przedsiębiorstwa. Charakter stanowiska dyrektora finansowego we współczesnym przedsiębiorstwie mocno się zmienił. Rośnie rola dyrektorów finansowych w zarządzaniu strategicznym oraz rozwoju biznesu, w tym przede wszystkim od CFO oczekuje się aktywnego poszukiwania sposobów poprawy wyników finansowych, efektywności kosztowej oraz innych czynników decydujących o kondycji przedsiębiorstwa.

Paweł Puzio

12:40 • 13:20

12:40 • 13:20

Controlling produkcji – analiza i kontrola kosztów wytwarzania

Wystąpienie poruszać będzie problematykę związaną z controllingiem produkcji. Controlling w firmie produkcyjnej wymaga precyzyjnej analizy procesów i przemyślanej struktury centrów kosztów. Dzięki temu możliwa jest nie tylko kontrola kosztów wytwarzania, ale przede wszystkim solidne budżetowanie i tworzenie wiarygodnej informacji zarządczej. W czasie wystąpienia zostaną omówione realne przypadki problemów technicznej wyceny wytworzenia oraz pułapki niektórych stosowanych powszechnie metod.

Piotr Wilk

13:20 • 14:00

13:20 • 14:00

Wdrażanie nowych technologii i cyfryzacja działów finansowych w celu optymalizacji kosztów i poprawy jakości prognoz

Podczas prezentacji przybliżone zostaną zagadnienia związane z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w controllingu. Otoczenie biznesowe podlega nieustannym zmianom. Nie chcemy być zaskakiwani tym zmianami, dlatego poświęcamy dużo energii na planowanie i przygotowywanie prognoz. Piony finansowe przedsiębiorstw szukają różnych rozwiązań, które pozwalają im zdobyć dokładniejsze, bardziej wiarygodne dane. Jak minimalizować ryzyko związane z wdrażaniem nowych rozwiązań? Jak zachować przy tym koszty w akceptowalnych granicach? Czy automatyzacja pracy w controllingu może być inteligentna i pragmatyczna? Na takie pytania odpowie to wystąpienie.

Sylwia Ponikwia

14:00 • 15:00

14:00 • 15:00

Lunch

Sesje z aktywnym udziałem uczestników ( do wyboru przy rejestracji na konferencję )

15:00

15:45

Wdrażanie controllingu na przykładzie start-upu Uwarunkowania praktyczne zarządzania zmianą

Piotr Kowal

Umiejętne czytanie sprawozdań finansowych jednostkowych

Jacek Kołaczyński

Controlling projektów w obszarze produkcji

Andrzej Paczkowski

Gra Business Simulation

Paweł Puzio

Case Study. Sterowanie i monitorowanie przez wskaźniki efektywności. Skuteczna informacja w controllingu

Sandra Siwińska-Mucha

15:50

16:35

Case Study. Kalkulacja kosztu jednostkowego wyrobu

Piotr Wilk

Case Study. Projektowanie dashboardu na przykładzie danych controllingowych

Łukasz Ciesielski

Case Study. Bezbolesne przejście przez audyt finansowy

Joanna Jakóbik

16:40

17:25

Case Study. Podział kosztów wg klucza - Power Pivot w MS Excel

Dawid Bachorczyk

Umiejętne czytanie i interpretowanie sprawozdań finansowych skonsolidowanych

Jacek Kołaczyński

Prelegenci

speaker-photo

Jacek Kołaczyński

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość. Ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School oraz anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, wraz z końcową certyfikacją na biegłego rewidenta. Posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie Dyrektor Finansowy w globalnej grupie kapitałowej. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w Fundacji Rozwoju Rachunkowości, autor prac, raportów i programów szkoleniowych z rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i podatkowej. Prowadzi szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

speaker-photo

Małgorzata Wesołowska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Finanse i Rachunkowość. ACCA od 2003r. Posiada ponad 18 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami i controllingu, pokonując drogę od stanowisk eksperckich aż po zarządzanie departamentami kontrolingowymi w dużych spółkach giełdowych. Lider procesów reorganizacyjnych i transformacyjnych, audytor i konsultant z Wielkiej Czwórki. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół tworzenia i optymalizacji struktur i procesów kontrolingowych, definiowania ról kontrolera i rozwoju kompetencji zespołów kontrolingowych. Promotor roli kontrolera i CFO jako "Biznes Partnera" dla obszarów operacyjnych spółek. Prywatnie zapalony fotograf i retuszer High-End.

speaker-photo

Sandra Siwińska-Mucha

Sandra Siwińska-Mucha posiada 8 lat doświadczenia w pracy w globalnych korporacjach. Od 7 lat związana jest z firmą MAN Trucks Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach. Obecnie zajmuje stanowisko Starszego Specjalisty ds. controllingu produkcji. Do jej zadań należy budżetowanie oraz monitorowanie kosztów pośrednich zakładu produkcyjnego. Jest odpowiedzialna także za budżet inwestycyjny, który odgrywa w produkcji znaczną rolę. Do pozostałych obowiązków należy udział w zadaniach dotyczących wewnętrznego systemu kontroli.

speaker-photo

Paweł Puzio

Paweł Puzio posiada 11 lat doświadczenia w biznesie i finansach, w tym ponad 7 lat doświadczenia w sektorze Venture Capital. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie, a także studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie na kierunku: Rachunkowość Zarządcza i Controlling oraz absolwentem studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne. Posiada „Licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego – licencja numer 2233”, uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz jest Certyfikowanym Trenerem Biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując i współpracując z firmami doradztwa finansowego oraz doradztwa biznesowego. W tym czasie współpracował z największymi instytucjami finansowymi w Polsce, w tym bankami, firmami leasingowymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz domami maklerskimi. Pracował również jako Analityk Biznesowy w funduszu Venture Capital oraz Sieci Bussines Angels. Doradzał przy powstaniu i rozwoju wielu start-upowych projektów. Doświadczenie korporacyjne i biznesowe zdobywał zasiadając w Zarządach, Radach Nadzorczych oraz jako Doradcy Zarządu ds. Finansowych spółek z różnych branż, a także pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego w spółce z branży usługowej oraz obecnie w Grupie kapitałowej FOR-NET S.A.

speaker-photo

Piotr Wilk

Kierownik działu controllingu, Partner w CapitalSolutions, CIMA. Zawodowo zorientowany na zarządzanie ekonomią i finansami przedsiębiorstw, analizami finansowymi i projektowaniem modeli controllingowych i budżetowych (sprzedaż, operacje, administracja). Kierownik działu controllingu w firmie Ekoplon, Partner w firmie doradczej CapitalSolutions. Wcześniej Plant Controller w Ardagh Metal Group. Doświadczenie w księgowości i Treasury, autor wdrożenia systemu budżetowego w jednej z największych polskich firm w branży rolniczej. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek rachunkowość). Ukończona międzynarodowa certyfikacja Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Prywatnie zapalony podróżnik po Hiszpanii.

speaker-photo

Sylwia Ponikwia

Z wykształcenia finansista. Ekspert z trzynastoletnią praktyką w obszarze finansów i controllingu. Doświadczenie w branży produkcyjnej (produkcja i sprzedaż mebli (B2B, B2C), produkcja energii cieplnej i elektrycznej, branża automotive (produkcja turbosprężarek), budowlana (produkcja szyb zespolonych obiektowych), transportowa (transport pasażerski) oraz aerospace ( produkcja podzespołów do samolotów). Student międzynarodowych kwalifikacji zawodowych CIMA. Zarządzała działami controllingu i finansowo-księgowym, doświadczony kierownik projektów. Odpowiedzialna za budżet i jego kontrolę oraz przygotowywanie planów krótko i długo terminowych. Współtwórca Grupy Kapitałowej, wewnętrzny doradca Zarządu oraz katalizator zmian. Opracowywane przez nią raporty controllingowe są drogowskazem dla Kierownictwa Firmy. Działa zgodnie ze sprawdzonymi zasadami: szybkość w obrocie danych, cykliczność informacji, łatwość odbioru, przejrzystość formy prezentacji. Zasady te usprawniają przepływ informacji, umożliwiają szybką oraz trafną reakcję biznesową, wprowadzają ład i odpowiedzialność biznesową, a w konsekwencji wzrost rentowności, dyscyplinę kosztową jak również oszczędności.

speaker-photo

Piotr Kowal

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył postępowanie kwalifikacyjne Biegłego Rewidenta. Posiada 14 letnie doświadczenie pracy w Finansach i Controllingu, w tym ponad 10 lat w badaniu sprawozdań finansowych, badaniu efektywności kontroli wewnętrznej oraz projektach due dilligence. Bazując na obserwacjach i doświadczeniach pracy jako audytor finansowy z ponad 100 podmiotami gospodarczymi, modeluje i wdraża rozwiązania kontrolingu oraz kontroli wewnętrznej.

speaker-photo

Andrzej Paczkowski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 5 lat pracuje jako kontroler w branży farmaceutycznej. Zajmuje się przygotowywaniem modeli i wdrażaniem systemów controllingu produkcji. Obecnie pracuje nad dalszym doskonaleniem controllingu produkcji oraz wpieraniem rozwoju tego obszaru poprzez przygotowywanie analiz i modeli finansowych dla projektów inwestycyjnych. Prywatnie: interesuje się psychologią, lubi biegać i grać w piłkę nożną.

speaker-photo

Joanna Jakóbik

Joanna Jakóbik ma 15 lat doświadczenia w pracy w zakresie finansów, z których 11 pracowała w dziale audytu finansowego oraz compliance. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Obecnie jest Kontrolerem Finansowym dla krajów Europy Zachodniej w amerykańskiej firmie IT mającej siedzibę w Krakowie. Ponieważ szkoda jej czasu na wykonywanie zadań ad acta, szuka efektywnych metod pracy i zadań dodających wartość we wszystkich procesach. Przez wiele lat współpracowała z audytorami zewnętrznymi przygotowując firmy do audytów finansowych oraz operacyjnych. Podczas warsztatów podzieli się z Państwem swoimi sposobami na bezbolesne przejście przez audyt finansowy i chętnie pozna Państwa doświadczenie w tym zakresie.

speaker-photo

Dawid Bachorczyk

Trener, szkoleniowiec z zakresu IT, doświadczony w pracy z osobami w każdej grupie wiekowej. Pokazuje jak narzędzia biurowe mogą zostać pokochane wraz ze wzrastającą ich znajomością. Wulkan energii, pełen pasji i wiary w ludzi. Pasjonat rozwoju osobistego, marketingu oraz nowości technologicznych. Propagator Dynamiki Bogactwa sam będąc profilem Creatora.

speaker-photo

Łukasz Ciesielski

Z branżą szkoleniową związany od przeszło 10 lat. Od 2010 roku pracuje w charakterze trenera. Specjalizuje się w analizie i prezentacji danych. Posiada doświadczenie w marketingu i grafice komputerowej.

 • speaker-photo
 • speaker-photo
 • speaker-photo
 • speaker-photo
 • speaker-photo
 • speaker-photo
 • speaker-photo
 • speaker-photo
 • speaker-photo
 • speaker-photo
 • speaker-photo

Partnerzy

Zaproszenie

Wydarzenie kierujemy do profesjonalistów zajmujących się bezpośrednim wsparciem procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Jest dedykowane również osobom, które organizują zespoły controllerów, nadzorują systemy controllingowe albo samodzielnie zajmują się profesjonalną analizą danych finansowych, kadrowych i innych.

Podczas konferencji gwarantujemy dużą dawkę wiedzy z zakresu nowoczesnego controllingu prezentowaną przez praktyków posiadających wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie controllingu.

Zapraszamy na merytoryczne sesje plenarne, warsztaty narzędziowe, inspirujące case study oraz biznesową grę strategiczną.

Zaprasza Paweł Puzio - sesja plenarna: Dyrektor Finansowy we współczesnym przedsiębiorstwie oraz Gra Business Simulation

Zaprasza Dawid Bachorczyk - Case Study. Podział kosztów wg klucza - Power Pivot w MS Excel

Poprzednie edycje

Edycja 2015arrow Edycja 2016arrow

KOSZT UDZIAŁU

Jedna osoba

Cena 700 zł obowiązuje przy rejestracji do 30 września

Od 1 października cena 820 zł

Więcej osób

5% 2-3 osoby,
10% więcej
niż 3 osoby

Klient
Partner
comarch

550 zł

Rejestracja

26.10.2017 KRAKÓW
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Comarch,
ul. prof. M. Życzkowskiego 23, 31-864 Kraków